kolmapäev, 16. märts 2016

Mis toimus ühel päeval gümnaasiumis?


Meie koolimaja, õpilasi ja õpetajaid ning üldist õhkkonda käis avatud uste päeval, 10. märtsil, uudistamas 47 õpilast Türi Põhikoolist, Laupa Põhikoolist, Retla-Kabala Koolist, Kaiu Põhikoolist ja Võhma Koolist. Täidetud on esimesed sisseastumistestid ja peetud vestlused direktori-õppealajuhatajaga. Tuletame meelde, et sisseastumiskatsed toimuvad 22. ja 23. märtsil ajavahemikus 10.00 -13.00. Testi tegemiseks kuluv aeg on keskmiselt 1,5 tundi.  Kandidaadid sooritavad matemaatika, eesti keele ja valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene keele) testi. Neljadele-viitele õppivad noored on testist vabastatud. Kõikide kandidaatidega toimub vestlus. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend ja 9. klassi klassitunnistus (või selle koopia).

Kõik kooliga tutvujad olid jagatud kolme gruppi. Kõik grupid osalesid Karenliia Karamella Pressi loengul, külastasid gümnasistide tunde ja said osa vaid neile ettevalmistatud ainetundidest (inglise keel, füüsika, ühiskonnaõpetus, filosoofia, kehaline kasvatus, keskkonnaõpetus). Üks päev gümnaasiumis 2016 sai osalejatelt sellise tagasiside:

·         Päris hea
·         Superlahe
·         Parim päev
·         Väga meeldiv – 5 korda
·         Hea
·         Tore, kodune
·         Mulle väga meeldis
·         Väga meeldis, kõik olid sõbralikud
·         Kõik oli väga hea
·         Lahe vaheldus
·         Oli väga huvitav / tore päev – 5 korda
·         Suurepärane / väga tore päev oli -  4 korda
·         Väga hea ja ilus
·         Põnev ja lõbus / meeldis koolis ja oli põnev
·      Tore kogemus, sõbralikud inimesed
·         Mulle meeldis füüsika õpetaja ja koolitoit
·         Lihtsad tunnid, hea late
·         Huvitavad tunnid
·         Rahulik kool
·         Päev oli äge ja põnev. Kõige ägedam oli koolitus ja ühiskonnatund
·         Väga armas kokkuhoidev kool / väga sõbralik kool / meeldiv õhkkond
·         Head õpetajad ja õpilased / toredad / väga toredad õpetajad – 4 korda
·         Füüsiline kehaline, väga meeldiv inglise keele õpetaja
·         Päev oli väga tore. Õpetajad olid väga sõbralikud ja toredad
·         Hästi korraldatud, toredad õpetajad / töötajad
·         Meeldivad inimesed, head õpetajad
·         Mulle meeldisid koolis olevad sõbralikud ja abivalmis inimesed.
·         Väga soe vastuvõtt õpetajate poolt
·         Hea õpilaskond
·         Koolitus oli väga hea
·         Väga meeldis tundides olla. Oli mõtlemapanev koolitus.
·         Hea / väga hea koolitoit – 3 korda
·         Oleks tahtnud minna inglise keele tundi
·         Väga vahva kool, kindlasti tulen
·         Kindlasti teen katsed ja tulen
·         Kindlasti tuleksin, kui ei oleks teisi aspekte
·         Klassid olid veidi jahedad


Ene Hunt
TÜG huvijuht

teisipäev, 15. märts 2016

Õnne-Liis Aardevälja osales edukalt vabariiklikul emakeeleolüpiaadil

Emakeelepäeva eel, 11.-12. märtsil toimus Tartu ülikoolis 31. emakeeleolümpiaadi "Nimed minevikus ja tänapäeval" lõppvoor. Ainsa järvamaalasena ja esimest korda Türi ühisgümnaasiumist oli sinna kutsutud meie kooli 11.b klassi õpilane Õnne-Liis Aardevälja. Õnne-Liis võistles III vanuserühmas (11.-12. klasside õpilastega), kus oli õpilasi kahekümnest Eesti koolist. Vabariigis oma vanuserühma kolmekümne parima hulgas on Õnne-Liisi tulemus lõpp-protokollis kahekümnes.
Lõppvoorus tuli esimesel päeval lahendada üksteist ülesannet, mis nõudsid peale õigekeelsuse veel vana ja tänapäeva kirjakeele seostamisoskust, kohanimede tundmist vanalt, nii nimeseaduse kui ka anagrammide tõlgendamist ning loomulikult analüüsioskust.
Olümpiaadi teise päeva hommikul andsid žüriiliikmed tagasisidet ülesannete lahendamise kohta. Pärast seda toimus pidulik aktus Tartu ülikooli aulas, kus esinesid ettekannetega Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma ning kohanimede uurija, Tartu ülikooli teadur Evar Saar. Autasustamisel jagati diplomeid iga vanusrühma kuuele parimale, samuti silmapaistvate uurimistööde autoreile.
Õnne-Liis valiti lõppvooru uurimistöö "Türi Ühisgümnaasiumi õpilaste eesnimemood" põhjal. Töö juures tõi žürii välja head refereeringut, analüüsiosa ülesehitust ning töö panust kodukooli uurimuste seas, samuti töö autori üldistusoskust ja analüüsivõimet.
Õnne-Liisi uurimistööd juhendas õp Triin Toome-Hosman. 
32. emakeeleolümpiaad stiilist ja sõnavarast ootab osalejaid juba järgmisel õppeaastal - uus väljakutse nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Lõpubanketil kutsus žürii esimees professor Helle Metslang noori keeleuurijaid sügisel toimuvale õpilastööde konverentsile (Tartu ülikoolis) ning sügisvaheaja keelelaagrisse.

Õnne-Liis, aitäh Sulle silmapaistva panuse ja tulemusliku esinemise eest emakeeleolümpiaadil!

Triin Toome-Hosman
eesti keele ja kirjanduse õpetaja