kolmapäev, 17. august 2016

Järvamaa haigla hakkab noortele õpetama tervishoiu põhitõdesid (Med24, Liis Ilves)

Kuna med24.ee eeldab konto omamist, paneme täispika artikli siia ka.
--------------------------------------------------------------------------
Sügisel avatakse Türi ühisgümnaasiumis koostöös Järvamaa haiglaga tervishoiu valikkursus, kus tutvustatakse noortele tervishoiu põhitõdesid ning jagatakse praktilisi oskusi.
Türi ühisgümnaasium on noor kool, kus sel kevadel lõpetab alles viies lend. Kooli direktori Ellu Rusi sõnul hoiavad nad oma vilistlastega tihedat sidet. „Analüüsides meie lõpetajate edasiõppimist, torkas silma, et väga suur hulk nendest valib erialaks meditsiini,“ ütles Ellu Rusi. „Noorte huvi meditsiini valdkonna vastu on ilmnenud nii vestlustel meie kooli praeguste kui ka sisseastumiskatsetel osalenud õpilastega.“
Seni lõpetanud neljast lennust on Tallinna Tervishoiukõrgkooli valinud kümme ja Tartu Tervishoiukõrgkooli neli neidu. Ellu Rusi tõi välja, et noored õpivad nii õendust, optomeetriat, tegevus-teraapiat kui ka näiteks ämmaemandust.
„Nii tekkiski meil mõte meditsiinihuvilisi noori tulevaseks erialavalikuks paremini ette valmistada,“ märkis direktor.
Selleks võttis kool ühendust Türi vallavanema Pipi-Liis Siemanniga, kes omakorda pöördus Järvamaa haigla poole ettepanekuga koostöös haigla spetsialistidega aidata Türi koolil ette valmistada gümnaasiumiastme õpetamiseks tervishoiu valikkursus. „Oleme väga tänulikud, et see ettepanek leidis Järvamaa Haigla poolt toetust,“ sõnas direktor.
Seega ongi kooli koostööpartneriks Järvamaa haigla, kes koostas tervishoiu valikkursusele esialgse ainekava.
Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere ütles, et ainekava koostades püüti lähtuda sellest, mis oleks õpilastele huvitav. „Esmalt on väga oluline kindlasti sissejuhatav osa – kuidas toimub tervishoiuteenuste korraldamine, mis on tervishoiupoliitika, kes osutavad tervishoiuteenust, mis on kellegi ülesanne,“ kirjeldas Raidvere. „Noor inimene võiks teada, mida teeb sotsiaalministeerium, haigekassa, terviseamet ning kuidas toimuvad seaduseloomed.“
Lisaks on kursusel kavas gümnaasiumiõpilastele anda ülevaade sellest, millistes koolides tervishoiutöötajaid koolitatakse ja milline on vastav õpe.
Tervishoiukursusel on kavas noortele jagada teadmisi ka tervisedendusest, rahvatervisest, ergonoomikast, nakkushaigustust, erakorralisest meditsiinist, aga ka näiteks sellest, mis toimub kriisikolletes. Kursuse eesmärk on Raidvere sõnul kujundada noortes arukaid ja tõenduspõhiseid hoiakuid.
Teooria osa moodustab kursusest 55 tundi. Ülejäänud 15 tundi on praktiline ja iseseisev töö Järvamaa haiglas. Raidvere kirjeldas, et noored õpivad haiglas simulatsiooniõppe formaadis mannekeenide peal taaselustamist, haavaravi erinevaid liike, sidumist ja kindlasti ka voodikeskse patsiendi hooldamist.
Õpetajateks on erinevate osakondade õendusjuhid ning Järvamaa haiglas töötavad arstid ja teised spetsialistid.  
 „Selle kursuse lõppedes peaks noor inimene olema endas selgusele jõudnud, kas tal tekkis huvi meditsiini vastu, kas ta tahaks seda edasi õppida või siis sai ta lihtsalt palju praktilisi teadmisi, tänu millele elus toime tulla,“ ütles Raidvere.

Türi ühisgümnaasiumi direktor Ellu Rusi märkis, et sügisel algavale tervishoiu valikkursusele on hetkel kehtestatud piirarvuks 15 õpilast. „Grupp on täis ning joonealuseid ootajaid on ka,“ sõnas Ellu Rusi. „Ma arvan, et see ongi parim tagasiside noortelt.“

Kommentaare ei ole: