reede, 18. jaanuar 2019

Otsid lugemist? Siin on abiturientide soovitusi

12. klassid on jõudnud viimase kirjanduskursuseni kuuest gümnaasiumi kirjanduskursusest. Viimase kursuse pealkiri on "Kirjandus ja ühiskond", mille raames uuritakse, kuidas kirjanikud on oma teostes ühiskonda ja üksikinimest selles kujutanud. Alustasime düstoopiatega. Mõni neist on nii maailmakuulus, et kui keegi polegi veel jõudnud lugeda, siis pealkiri on ikka tuttav, teine jälle on väga uus ja pakub avastusainet tänapäeva düstoopiakirjanduse teemade ja probleemide kohta. 

Mida raamat peaks ja võiks lugejale õpetada? - sellisele küsimusele ongi allolevad vastused antud. Ehk aitavad need vastused kellelgi leida just tema jaoks õige raamatuni.

Ray Bradbury “Fahrenheit 451”
Raamat õpetab, et kui südames ei olda õnnelik, peab selle nimel võitlema, isegi kui terve ühiskond on sinu vastu. Montag tegi seda, kuna ta tundis, et see on õige asi, mida teha. Raamat õpetas ka seda, et usaldada ei tohi kedagi peale iseenda, kuna naine ja tema sõbrannad andsid ta välja.
-----------
Fahrenheit 451 could teach the reader just that we should continue to read and not get so caught up in technology. Some readers might get only this out of the book and not the reason why. It should teach the reader that books can contain many more lessons and messages than a TV screen can. With books, readers can also have more time to think for themselves and process messages, instead of having the television constantly telling them what to think.

Michel Houellebecq“Alistumine”
Kui tekib muudatus, siis ajapikku inimesed harjuvad sellega ja lepivad olukorraga. Raamat võiks õpetada seda, et kui sa ei kohane ühiskonnaga, siis ei ole sul lihtne.

George Orwell “1984”
Pole sõna, pole mässu.
Ma usun, et see raamat õpetab lugejale sõna võimu. Kuidas sõnadeta pole mõtteid ega ideid. Sõna saab kasutada mitmes tähenduses ja sõnaga on kõige lihtsam võidelda.
Kindlasti õpetab ka totalitarismi halvast poolest ning sellest, kui väga peame oma vabadust hindama.
-----------
See düstoopiateos võiks lugejale õpetada seda, et üksi pole mõtet alustada mässumeelselaadsete ettevõtmistega.
See teos peaks õpetama seda, et inimesed ei tohi olla liialt manipuleeritavad. Liigne lammastumine viibki sellisele ühiskonnale, nagu raamatus oli kujutatud.

Emmi Itäranta “Vesi mäletab”
See teos võiks lugejale õpetada väärtusta, asju ning väärtusi, mis meil praegu on, sest enne ei osata väärtustada, kui need ära kaovad. Näiteks konkreetse teose puhul oli selleks vesi.
See peaks õpetama, et kõik ei ole iseeneesestmõistetav ning kui on raske olukord, siis tuleb õppida teistega arvestama, sõltumata probleemist ja olukorrast.
--------------
See raamat peaks õpetama seda, et inimesi ei kasvatata, vaid nad kasvavad. Homo sapiens võib lõpuks asjadest aru saada, kui ta suudab end vaimselt piisavalt arendada.
-----------------
See raamat peaks meile õpetama, kuidas meil on vedanud, et meil pole terrorit ega puudust. Tuleb rõõmu tunda kõigest. Näiteks Noria isale polnud muud vaja kui näha tärkavat aeda, kaetud kastega. Peaks avardama vaadet, et ees on probleemid, mis pole meieni jõudnud, aga peaksime valmis olema.
----------------
Lugeja võiks raamatust kaasa võtta selle, et olgu mis on, pere ja lähedased on olulised. Loomulikult vara ja traditsioonid on olulised, aga neid saab meenutada ja uut leida. Tänapäeva inimesed on minu meelest elude suhtes väga ükskõiksed, olgu see inimese, looma, linnu või vee elu. Peaks õpetama vaatama kaugemale kui enda nina ette. Vesi voolab ja unustab, inimene aga elab ja mäletab.

Aldous Huxley “Hea uus ilm”
Raamat võiks õpetada seda, et geenitehnoloogia võib olla ühiskonnale ohtlikum, kui arvatakse. Kiiresti muutuvas ühiskonnas ei pruugita tähele panna väikseid mõjutusi, muutusi, kuid just need võivad olla ajendiks suurematele muutustele.
Tuleb reisida, avardada silmaringi, uurida ja teada rohkem, sest teadmised annavad vabaduse.

George Orwell “Loomade farm”
Kui ma seda teost lugesin, siis hüppas mulle pähe kohe tänapäeva kool. Raamatus said ka loomad algul väga hästi hakkama, kui peremees minema aeti, aga kõik ju lõppes nagu väiksemat sorti katastroofiga. See oleks nagu kool. Kui õpilased ühel päeval suudavad õpetajad koolist ära ajada, siis võibolla kuu või mõni on hea, aga pikemas perspektiivis on tagajärg ikkagi katastroof. Minu meelest peaks lugeja siit õppima, et kui asjad on loodud ühtmoodi toimima, siis nende muutmine ei tähenda pikaaegset heaolu, vaid halba.
-----------------------
“Loomade farm” võiks õpetada inimestele seda, et igat juttu saab uskuda. Kui inimestele pidevalt rääkida, et Maa on lame, siis paljud hakkavad seda uskuma. Nii saab inimesi päris hästi mõjutada. Kindlasti peaks õpetama ka inimesi mõtlema, sest kui iga päev räägitakse kellestki kui jumalast, siis pole see normaalne. Ehk peaks natuke mõtlema, mitte uskuma.
-------------------
Võiks õpetada seda, et ärgem olgem omakasupüüdlikud. See aitab vältida erinevaid konflikte ning jätab parema ja usalduslikuma mulje. Katsugem saavutada oma eesmärke õiglaselt.
-----------------
See teos võiks lugejale õpetada, et enda eest tuleb alati seista ning juhtimist ei tohiks anda mingile väiksele grupile, kes ei tea ise ka täpselt, mida nad tahavad. Raamatus nad algul küll teadsid, kuid ajapikku kõik ununes.
See teos peaks õpetama lugejatele seda, et üksikisiku roll juhtimises ei ole hea variant ning et emasid peab kaitsma ja neid hoidma.
-------------------
See võiks õpetada nägema asju laiemalt kui ühe vaatenurga alt. Raamatus räägitakse asjadest nii, nagu need on, kasutades kujundeid.
Minu arvates on see üks parimaid raamatuid, mida ma gümnaasiumis lugenud olen. Lihtne, arusaadav, hea teema, hea sõnum. Nautisin selle lugemist.
----------------
See düstoopiateos võiks lugejale õpetada, et oma vaenlase vastu on mõistlik sõdida ning kui sellega ei saada hakkama, siis proovida vaenlasega sõbruneda ning tema moodi olla.
Kindlasti peaks see õpetama seda, et alati ei tohi uskuda ja kuulata, mida tähtsamad ja mõjuvõimsamad inimesed räägivad või käsivad teha. Parima tulemuse saamiseks on vaja ise ka mõelda.
------------------------
Võiks õpetada seda, et tuleb ennast jälgida, hoida piiridest kinni ning mõelda enda peaga. Ei tohiks teiste järgi käia nagu peata kana/lammas. Peaks enda nõrkustest teadlik olema.
Raamat meeldis, sest sai paralleele tuua päris maailmaga ning mõtteainet oli palju. Sai võrrelda tänapäeva tolle ajaga ning see, et jäin mõtlema sellele, et paljud inimesed järgivad kedagi nende lubaduste põhjal neis kahtlemata. Nad ei tee enne kodutööd selle inimese kohta, keda nad järgivad. See isik mõtleb nende eest.

Kommentaare ei ole: