esmaspäev, 26. oktoober 2015

Enesehinnangust

Andra Punt on refereerinud psühholoogiaserveris Heidi Reiljani artiklit "Enesehinnangust". Väärt lugemine kõigile.

Enesehinnang 

Enesehinnang on seotud sellega, kuidas me ühiskonnas elame. Meil on vaja kaasinimesi, suhtluspartnereid. Inimesi, kellega me saaks ennast võrrelda. Hinnang iseenesest ongi kui võrdlus. Meil kõikidel on see olemas, olenevalt inimesest on see madal enesehinnang, ülikõrge saavutusvajadus, fataalne seletusviis, madal intelligentsus ja täiuslikkuse hoiak.
 Madala enesehinnanguga inimene ei suuda toime tulla probleemiga, vaid üritab selle maha vaikida või tunded alla suruda. Kuid seda ei tohiks teha mitte ükski inimene, sest nii ei leita lahendust, mis viib selleni, et probleem võib hakata korduma ja kas selle eest ikka tasub terve oma elu põgeneda?Ülikõrge saavutusvajadus tähendab seda, et inimene peab kogu aeg olema teistest erinev ja välja paistma. See on tema elueesmärk. Kõikidel teedel on takistused ja need tuleb ületada, tekib hirm läbikukkumises. Fataalse seletusviisiga inimene ei näe ennast kui mingi asja põhjust, vaid inimesest sõltumatuid jõudusid. Tänu sellele ta ei suuda ise lahendada probleeme ega ületada takistusi. Oodatakse probleemide ise lahendumist. Madala intelligentsusega inimene ei suuda analüüsida sündmusi, ei oska kirjeldada ennast ega teisi. Esineb palju konflikte inimsuhetes ja valitsevad vastuolud. Täiuslikkuse hoiakuga inimene üritab olla kõiges parim, täiuslik. Talle ei paista mitte miski eduna, sest edu võrreldes ideaaliga on tühine. Alaneb enesehinnang.
Ühiskonnas toimuvad kiired muudatused, sellega seoses on raske ennustada oma eluteed ja selle edukust, tekivad hirmud tuleviku ja põrumise ees.  Fakt on see, et inimeste enesehinnangud on olnud viimastel aegadel väga halvad, kas madalad või liiga kõrged.


Mina arvan, et alustada tuleb ikkagi iseendast, peab meeldima endale ja mõtlema, et keegi ei saa elada Sinu eest elu.  Me peame olema teiste suhtes samuti tolerantsed ja aktsepteerima nende erinevusi. Maailmas pole olemas ideaalseid kujusid ning Sa ei vajagi neid, kelle järel käia ja liiga kõrgele üles vaadata.  Tuleb muuta oma mõtteviisi,  mõelda, kes on see inimene kellega end võrdled ja miks.  Miks soovitakse sarnaneda just teiste inimestega, miks ei soovita luua erilist ja imelist inimest iseenda kujul?  Pole mõtet luua endale pettekujutlusi vaid mõelda realistlikult, kes Sa ise tegelikult oled ja millisena tahad Sa teistele silma jääda. Kõige olulisem on jääda ise rõõmsaks, mitte olla teistele meelepärane. Kes Sind sellisena ei võta, kes Sa tegelikult oled, pole väärt Su armast sõprust ega kuulu Su ellu. 

Kommentaare ei ole: