kolmapäev, 2. oktoober 2013

Karistusõiguse roll eetiliselt vaieldavates valdkondades

Kurt Schmoller, tõlkinud Mart Kuldkepp
 „Karistusõiguse roll eetiliselt vaieldavates valdkondades“ on ajakirja Akadeemia 23. aastakäigu 6. numbri artikkel, mis arutleb käitumisviisidest erinevate juhtude korral, enamasti kaalukate tagajärgedega juhtumitel ning sellest kas seaduse täpne järgimine on sellistes olukordades kõige õigem valik.
  Artikkel toob eraldi välja 5 erinevat vaidlusalast valdkonda, esimene neist on raseduse katkestamise eetilisus näiteks sellisel juhul, kui on teada, et laps sünnib puudega. Teiseks eutanaasia ehk paranemisvõimaluse puudumisel kellegi elu lõpetamine. Kolmandaks tüvirakkude uuringud, neljandaks piinamine pääste-eesmärgil, kus näiteks kasutatakse kaheldavaid võtteid isiku mõjutamiseks, kes on toime pannud inimröövi. Viimasena on välja toodud olukord, kus  terroristide poolt kaaperdatud reisilennuk tulistatakse alla, et vältida terrorirünnakut.
  Lisaks näidetele räägib artikkel ka tulevikuväljavaadetest ja sellest, millised regulatsioone võiks eetiliselt vaieldavates küsimustes tulevikus rakendada.
  Artikkel oli suhteliselt huvitav ning mõtlemapanev.  Kuigi tekst oli veidi keeruline, sain sealt palju huvitavat teada.  Soovitan seda artiklit noortele, eriti neile, keda paelub õigusteadus ja sellega seonduv.
Laur Allik 11LR

Kommentaare ei ole: