esmaspäev, 7. oktoober 2013

"Teadus" ja "religioon" piirjooni kujundadesPeter Harrison
Akadeemia 2013 nr 3
Antud artikkli valisin sellepärast, et mind huvitavad igasugused teaduslikud avastused ja teadus üldiselt. Seepärast pakkus mulle huvi rohkem teada saada teaduse ja religiooni ajaloost ja nende omavahelisest suhetest.
Teaduse ajalugu, paljud kriitikud arvavad et teadusel polegi minevikku ning teadusajalugu on vaid väljamõeldis. Kriitikud on veendunud, et teadus kui selline on uusaja kategooria mitte Vana- Kreekast pärit ja see, mida tänapäeval mõistetakse teaduse all erineb suures osas sellest mida uuriti keskajal või Antiik-Kreekas. Ükski nendest ajastutest pärit kategooria ei vasta sellele, mida tänapäeval mõistame teaduse all. Keskajal peeti teaduseks peamiselt loodusfilosoofiat ja loodusugu, Antiik-Kreekas spekulatiivseid teadusi: loodusfilosoofia, matemaatika, metafüüsika. Tolleaegne loodusfilosoofia ja looduslugu ei ole sünonüümid tänapäeval sellele mida meie tunneme  loodusteaduse nime all.
Loodusloo ja filosoofiaga tegeldi tihti religioossel ajendil. Astronoome ja looduseuurijaid kujutati 19. sajandi keskpaigani kõrgeima jumala preestriteks, sest loodus oli jumala raamat. Loodusfilosoofiat peeti religiooni esimeseks tööks, sellest võib järeldada, et teadus ja filosoofia ei olnud 17 - 18  sajandil eraldiseisvad nähtused vaid lahutamatult seotud.
19. sajandi lõppu peetakse ajaks, mil teadus ja religioon üksteisest lahku lõid ja sõna "teadus" omandas oma tänapäevase tähenduse. Sel ajal tekkisid esimesed professionaalsed teadlaste kogud. Viimase 150 aastaga on teadus teinud märkimisväärse hüppe - see aupaiste mis keskajal langes preestrile kes rääkis lugusid nähtamatust maailmast on nüüdseks langenud astronoomidele, inseneridele jne.
Soovitan antud artiklit lugeda, sest see annab hea ülevaate teaduse ja religiooni suhetelt läbi aegade ja nende ajaloost - teadmised mis võiks igaühel olemas olla. 

Juhan Laanemets

Kommentaare ei ole: